Sedan en tid tillbaka är vi alla på något sätt påverkade av spridningen av Covid-19 i samhället. Detta innebär att vi alla måste vidta ett antal aktiviteter och försiktighetsåtgärder och agera på ett sätt som vi normalt sett inte skulle behövt .

Vi på Wimix Resurs följer hela tiden myndigheternas information kring denna situation och vi tillämpar vad vi benämner ”försiktighetsprincipen” vilket innebär att vi förhåller oss till det sakkunniga inom området förmedlar till oss. Utifrån denna information tar vi löpande beslut som vi bedömer är bäst för våra medarbetare, våra kunder och för Wimix Resurs.

Har du som kund frågor så är du mer än välkommen att kontakta vår arbetsledare Helen Berggren, helen.berggren@wimix.se

Till vår personal säger vi; känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber? Stanna hemma. Gå inte till jobbet så länge du känner symtom. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit fri från symtom innan du går tillbaka till jobb eller skola. Tvätta händerna ofta och stanna hemma om du är sjuk.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *